Chia sẻ lên:
1P02880

1P02880

Nơi sản xuất:
Thái Lan

Mô tả chi tiết

 Connexion Whisky Rock

305 ml

TD: 78 mm

BD: 89 mm

MD: 89 mm

H: 90 mm

Packing: 6/24

Xem thêm các sản phẩm liên quan
1001M07 Magarita
1001M07 Magarita
B07706 Hansa
B07706 Hansa
1527D21
1527D21
3B0652001G0007
3B0652001G0007
1P02880
1P02880
1P02820
1P02820