CONNEXION

Ly in hoa

Ly thủy tinh các loại

Ly Rượu

Bình rót

Ly Bia

Hũ keo

Bộ bình và ly

Tô, chén, dĩa thủy tinh

thông tin liên hệ
Mr. Phong
Director - 0903932000

Ms. Nhi
Sales staff - 0778 258 239

Mrs. Duyên
Deputy Director - 0903 991 200

Centra

P01960 - Centra rock
P01960 - Centra rock
P01961 - centra hiball
P01961 - centra hiball
P01962 centra beverage
P01962 centra beverage
P01963 centra cooler
P01963 centra cooler