CONNEXION

Ly in hoa

Ly thủy tinh các loại

Ly Rượu

Bình rót

Ly Bia

Hũ keo

Bộ bình và ly

Tô, chén, dĩa thủy tinh

thông tin liên hệ
Mr. Phong
Director - 0903932000

Ms. Nhi
Sales staff - 0778 258 239

Mrs. Duyên
Deputy Director - 0903 991 200

Shot

4P02910
4P02910
4P03010
4P03010
P00110 - Solo shot
P00110 - Solo shot
1B17202
1B17202
1P00210
1P00210