Ly in hoa

Ly Rượu

Ly thủy tinh các loại

Bình rót

Ly Bia

Hũ keo

Tô, chén, dĩa thủy tinh

Bộ bình và ly

thông tin liên hệ
Mrs. Duyên
Deputy Director - 0903 991 200

Mr. Phong
Director - 0903932000

Mrs. Tuyen
Sales staff - 0986588724

Top Drink

B00308
B00308
B00309
B00309
B00310
B00310
B00311
B00311
B00313
B00313
B00314
B00314
B00316
B00316
B00322
B00322