CONNEXION

Ly in hoa

Ly thủy tinh các loại

Ly Rượu

Bình rót

Ly Bia

Hũ keo

Bộ bình và ly

Tô, chén, dĩa thủy tinh

thông tin liên hệ
Mr. Phong
Director - 0903932000

Ms. Nhi
Sales staff - 0778 258 239

Mrs. Duyên
Deputy Director - 0903 991 200

Classic

1500G11- GOBLET
1500G11- GOBLET
1501B15 - BEER
1501B15 - BEER
1501C03 - COCKTAIL
1501C03 - COCKTAIL
1501C05 - COCKTAIL
1501C05 - COCKTAIL
1501F07 - Flute Champagne
1501F07 - Flute Champagne
1501G12 - GOBLET
1501G12 - GOBLET
1501J11 - Juice
1501J11 - Juice
1501L01 - LIQUEUR
1501L01 - LIQUEUR
1501L02 -  Liqueur
1501L02 - Liqueur
1501M07 - Magarita
1501M07 - Magarita
1501P04 - Sherry
1501P04 - Sherry
1501R08 - RED WINE
1501R08 - RED WINE
1501S05 - Saucer Champagne
1501S05 - Saucer Champagne
1501S07 - Saucer Champagne
1501S07 - Saucer Champagne
1501W07 - White Wine
1501W07 - White Wine
1501X07 - BRANDY
1501X07 - BRANDY
1501X09 - Brandy
1501X09 - Brandy
1501X12 - Brandy
1501X12 - Brandy