Ly in hoa

Ly Rượu

Ly thủy tinh các loại

Bình rót

Ly Bia

Hũ keo

Tô, chén, dĩa thủy tinh

Bộ bình và ly

thông tin liên hệ
Mrs. Duyên
Deputy Director - 0903 991 200

Mr. Phong
Director - 0903932000

Mrs. Tuyen
Sales staff - 0986588724

Fine Drink

B01913 - Cherry Blossom
B01913 - Cherry Blossom
B01913 - Daisy
B01913 - Daisy
B01913 - Lotus
B01913 - Lotus
B01913 - Tulip
B01913 - Tulip
B01916 - Forget me not
B01916 - Forget me not
B01916 - Red silk cotton tree
B01916 - Red silk cotton tree
B01916- Cherry blossoms
B01916- Cherry blossoms
B01913 - Blueberry
B01913 - Blueberry
B01913 - kiwi
B01913 - kiwi
B01913 - Orange
B01913 - Orange
B01913 - Strawberry
B01913 - Strawberry