DÒNG SẢN PHẨM PHA LÊ CAO CẤP - LUCARIS

CONNEXION

Ly in hoa

Ly thủy tinh các loại

Ly Rượu

Bình rót

Ly Bia

Hũ keo

Bộ bình và ly

Tô, chén, dĩa thủy tinh

thông tin liên hệ
Mrs. Duyên
Deputy Director - 0903 991 200

Ms. Hà
Senior Officer - 0906932000

Mrs. Tuyền
Sales staff - 098 658 8724

Huỳnh Thế Phong
Giám Đốc - 0903932000

Fine Drink

B01913 - Cherry Blossom
B01913 - Cherry Blossom
B01913 - Daisy
B01913 - Daisy
B01913 - Lotus
B01913 - Lotus
B01913 - Tulip
B01913 - Tulip
B01916 - Forget me not
B01916 - Forget me not
B01916 - Red silk cotton tree
B01916 - Red silk cotton tree
B01916- Cherry blossoms
B01916- Cherry blossoms
B01913 - Blueberry
B01913 - Blueberry
B01913 - kiwi
B01913 - kiwi
B01913 - Orange
B01913 - Orange
B01913 - Strawberry
B01913 - Strawberry