CONNEXION

Ly in hoa

Ly thủy tinh các loại

Ly Rượu

Bình rót

Ly Bia

Hũ keo

Bộ bình và ly

Tô, chén, dĩa thủy tinh

thông tin liên hệ
Mr. Phong
Director - 0903932000

Ms. Nhi
Sales staff - 0778 258 239

Mrs. Duyên
Deputy Director - 0903 991 200

Fine Drink

B01916 - Forget me not
B01916 - Forget me not
B01916 - Red silk cotton tree
B01916 - Red silk cotton tree
B01916- Cherry blossoms
B01916- Cherry blossoms
B01913 - Cherry Blossom
B01913 - Cherry Blossom
B01913 - Daisy
B01913 - Daisy
B01913 - Lotus
B01913 - Lotus
B01913 - Tulip
B01913 - Tulip
B01913 - Blueberry
B01913 - Blueberry
B01913 - kiwi
B01913 - kiwi
B01913 - Orange
B01913 - Orange
B01913 - Strawberry
B01913 - Strawberry