Ly in hoa

Ly Rượu

Ly thủy tinh các loại

Bình rót

Ly Bia

Hũ keo

Tô, chén, dĩa thủy tinh

Bộ bình và ly

thông tin liên hệ
Mrs. Duyên
Deputy Director - 0903 991 200

Mr. Phong
Director - 0903932000

Mrs. Tuyen
Sales staff - 0986588724

Coffe and tea cup

P01642 - P01672
P01642 - P01672
P01641 - P01671
P01641 - P01671
P00340-271 stack tea cup plain
P00340-271 stack tea cup plain
P00640-671
P00640-671
P01644 - kenya slim mug
P01644 - kenya slim mug
P01643
P01643
P01640 - KENYA MUG
P01640 - KENYA MUG
Coffee cup and mug
Coffee cup and mug