Chia sẻ lên:
1P02820

1P02820

Nơi sản xuất:
Thái Lan

Mô tả chi tiết

 Connexion  Condiment Bowl 4

TD: 100 mm

BD AC: 91 mm

MD AC: 100 mm

H: 55 mm

Packing: 6/24

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
1001M07 Magarita
1001M07 Magarita
B07706 Hansa
B07706 Hansa
1P02820
1P02820
1527D21
1527D21
3B0652001G0007
3B0652001G0007
1P02880
1P02880