Ly in hoa

Ly Rượu

Ly thủy tinh các loại

Bình rót

Ly Bia

Hũ keo

Tô, chén, dĩa thủy tinh

Bộ bình và ly

thông tin liên hệ
Mrs. Duyên
Deputy Director - 0903 991 200

Mr. Phong
Director - 0903932000

Mrs. Tuyen
Sales staff - 0986588724

Duchess

1503C07 - Cocktail
1503C07 - Cocktail
1503C09 - Cocktail
1503C09 - Cocktail
1503F06- Flute Champagne
1503F06- Flute Champagne
1503G12 - Goblet
1503G12 - Goblet
1503R09- Red Wine
1503R09- Red Wine
1503W07 - White Wine
1503W07 - White Wine