CONNEXION

Ly in hoa

Ly thủy tinh các loại

Ly Rượu

Bình rót

Ly Bia

Hũ keo

Bộ bình và ly

Tô, chén, dĩa thủy tinh

thông tin liên hệ
Mr. Phong
Director - 0903932000

Ms. Nhi
Sales staff - 0778 258 239

Mrs. Duyên
Deputy Director - 0903 991 200

Duchess

1503C07 - Cocktail
1503C07 - Cocktail
1503C09 - Cocktail
1503C09 - Cocktail
1503F06- Flute Champagne
1503F06- Flute Champagne
1503G12 - Goblet
1503G12 - Goblet
1503R09- Red Wine
1503R09- Red Wine
1503W07 - White Wine
1503W07 - White Wine