Ly in hoa

Ly Rượu

Ly thủy tinh các loại

Bình rót

Ly Bia

Hũ keo

Tô, chén, dĩa thủy tinh

Bộ bình và ly

thông tin liên hệ
Mrs. Duyên
Deputy Director - 0903 991 200

Mr. Phong
Director - 0903932000

Mrs. Tuyen
Sales staff - 0986588724

Diva

1003C07 - Diva Cocktail
1003C07 - Diva Cocktail
1003C09 - Cocktail
1003C09 - Cocktail
1003F06 - Flute Champagne
1003F06 - Flute Champagne
1003G12 - GOBLET
1003G12 - GOBLET
1003R09 - Red Wine
1003R09 - Red Wine
1003W07 - White Wine
1003W07 - White Wine