Chia sẻ lên:
5V20558G0701 - Divano pitcher giftbox

5V20558G0701 - Divano pitcher giftbox

Nơi sản xuất:
Thái Lan

Mô tả chi tiết

㺺 1/4 oz (1.660 ml) - WHITE

TD: 84 mm

BD: 92 mm

MD: 137 mm

H: 268 mm

Packing 12

Xem thêm các sản phẩm liên quan
5V20558G0701 - Divano pitcher giftbox
5V20558G0701 - Divano pitcher giftbox
5V20558G0301 - Divano pitcher
5V20558G0301 - Divano pitcher
5V18344G0701 - Patio pitcher
5V18344G0701 - Patio pitcher
5V18344G0101 - Patio pitcher
5V18344G0101 - Patio pitcher
B14837-White
B14837-White
5V18344G0401 - Patio pitcher
5V18344G0401 - Patio pitcher
5V2055801G - Divano pitcher
5V2055801G - Divano pitcher