Chia sẻ lên:
1P03160

1P03160

Nơi sản xuất:
Thái Lan

Mô tả chi tiết

 CENTIQUE ROCK

8.5 oz (245 ml)

TD: AC 87 mm

BD: 43.5 mm

MD: AC 87 mm

H: 90 mm

Packing: 6/48

Xem thêm các sản phẩm liên quan
1P03161
1P03161
1P03162
1P03162
1P03160
1P03160