Chia sẻ lên:
1P03161

1P03161

Nơi sản xuất:
Thái Lan

Mô tả chi tiết

CENTIQUE DOUBLE ROCK

12 oz (345 ml)

TD: AC 96.5 mm

BD: 49.5 mm

MD: AC 96.5 mm

H: 96.5 mm

Packing 6/48

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
1P03161
1P03161
1P03162
1P03162
1P03160
1P03160