Chia sẻ lên:
P02810 - Mixing Glass

P02810 - Mixing Glass

Nơi sản xuất:
Thái Lan

Mô tả chi tiết

1527C07 - Cocktail

22 oz/ 625 ml

TD 87  mm

FD 84 mm

MD 95.5 mm

H 156 mm

Packing 2/12

Xem thêm các sản phẩm liên quan
1P02880
1P02880
1P02820
1P02820
P02810 - Mixing Glass
P02810 - Mixing Glass
P02807 - Double Rock
P02807 - Double Rock
P02808 - Hiball
P02808 - Hiball
P02809 - Long Drink
P02809 - Long Drink