Chia sẻ lên:
1527S07 - Coupe

1527S07 - Coupe

Nơi sản xuất:
Thái Lan

Mô tả chi tiết

1527S07 - Coupe

7 oz/ 215 ml

TD 93  mm

FD 75 mm

MD 97 mm

H 144 mm

Packing 6/24

Xem thêm các sản phẩm liên quan
1527D21
1527D21
1527C07 - Cocktail
1527C07 - Cocktail
1527S07 - Coupe
1527S07 - Coupe