Ly in hoa

Ly Rượu

Ly thủy tinh các loại

Bình rót

Ly Bia

Hũ keo

Tô, chén, dĩa thủy tinh

Bộ bình và ly

thông tin liên hệ
Mrs. Duyên
Deputy Director - 0903 991 200

Mr. Phong
Director - 0903932000

Mrs. Tuyen
Sales staff - 0986588724

Chia sẻ lên:
Tokyo Temptation Collection

Tokyo Temptation Collection

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Lucaris gift box
Lucaris gift box
Bangkok Bliss Collection
Bangkok Bliss Collection
Desire collection
Desire collection
Hongkong Hip Collection
Hongkong Hip Collection
Shanghai Soul Collection
Shanghai Soul Collection
Shanghai Soul Collection_1
Shanghai Soul Collection_1
Tokyo Temptation Collection
Tokyo Temptation Collection
Decanters & Carafes Collection
Decanters & Carafes Collection