Ly in hoa

Ly Rượu

Ly thủy tinh các loại

Bình rót

Ly Bia

Hũ keo

Tô, chén, dĩa thủy tinh

Bộ bình và ly

thông tin liên hệ
Mrs. Duyên
Deputy Director - 0903 991 200

Mr. Phong
Director - 0903932000

Mrs. Tuyen
Sales staff - 0986588724

Chia sẻ lên:
Elegant red

Elegant red

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Crisp white
Crisp white
Elegant red
Elegant red
Rich white
Rich white
Robust red
Robust red
Sparkling
Sparkling
Universal
Universal