Ly in hoa

Ly Rượu

Ly thủy tinh các loại

Bình rót

Ly Bia

Hũ keo

Tô, chén, dĩa thủy tinh

Bộ bình và ly

thông tin liên hệ
Mrs. Duyên
Deputy Director - 0903 991 200

Mr. Phong
Director - 0903932000

Mrs. Tuyen
Sales staff - 0986588724

Chia sẻ lên:
1015C10 madison cocktail

1015C10 madison cocktail

Xem thêm các sản phẩm liên quan
1001B15 BEER
1001B15 BEER
1001F07 Flute Champagne
1001F07 Flute Champagne
1001R08 RED WINE
1001R08 RED WINE
1001M07 Magarita
1001M07 Magarita
1001J11 Juice
1001J11 Juice
1001X07 BRANDY
1001X07 BRANDY
1001S07 Saucer Chpg
1001S07 Saucer Chpg
1003C07 Diva Cocktail
1003C07 Diva Cocktail
1003W07 Diva White Wine
1003W07 Diva White Wine
1015C10 madison cocktail
1015C10 madison cocktail
1015M12 madison marrgarita
1015M12 madison marrgarita
1501P04 Sherry
1501P04 Sherry
1503C09 Duchess Cocktail
1503C09 Duchess Cocktail
B01408 Hi Ball
B01408 Hi Ball
B07706 Hansa
B07706 Hansa
1001X09 BRANDY
1001X09 BRANDY
1001X12 BRANDY
1001X12 BRANDY
1002B13 BEER
1002B13 BEER
1002F06 FLUTE CHAMPAGNE
1002F06 FLUTE CHAMPAGNE
C13512 Time Rock
C13512 Time Rock
B13621 Carafe
B13621 Carafe
C13309  DOMUS
C13309 DOMUS
1001B15 BEER
1001B15 BEER
1001C03 COCKTAIL
1001C03 COCKTAIL
1001C05 COCKTAIL
1001C05 COCKTAIL
1001F07 Flute Champagne
1001F07 Flute Champagne
1001G10 GOBLET
1001G10 GOBLET
1001G12 GOBLET
1001G12 GOBLET
1001J11 Juice
1001J11 Juice
1001L02 Liqueur
1001L02 Liqueur
1501L01 LIQUEUR
1501L01 LIQUEUR
1001M07 Magarita
1001M07 Magarita
1001P04 Sherry
1001P04 Sherry
1001R08 RED WINE
1001R08 RED WINE
1001S05 Saucer Chpg
1001S05 Saucer Chpg
1001S07 Saucer Chpg
1001S07 Saucer Chpg
1001W07 WHITE WINE
1001W07 WHITE WINE
1001X07 BRANDY
1001X07 BRANDY