CONNEXION

Ly in hoa

Ly thủy tinh các loại

Ly Rượu

Bình rót

Ly Bia

Hũ keo

Bộ bình và ly

Tô, chén, dĩa thủy tinh

thông tin liên hệ
Mr. Phong
Director - 0903932000

Ms. Nhi
Sales staff - 0778 258 239

Mrs. Duyên
Deputy Director - 0903 991 200

DÒNG SẢN PHẨM PHA LÊ CAO CẤP - LUCARIS

1LT04LD16
1LT04LD16
1LT17HB10
1LT17HB10
1LT17DR14
1LT17DR14
1LT17RK10
1LT17RK10
1NT19CD15
1NT19CD15
1NT19CB16
1NT19CB16
1LT17LD15
1LT17LD15
1LT04DR13
1LT04DR13
1LT16LD14
1LT16LD14