Ly in hoa

Ly Rượu

Ly thủy tinh các loại

Bình rót

Ly Bia

Hũ keo

Tô, chén, dĩa thủy tinh

Bộ bình và ly

thông tin liên hệ
Mrs. Duyên
Deputy Director - 0903 991 200

Mr. Phong
Director - 0903932000

Mrs. Tuyen
Sales staff - 0986588724

Gạt tàn

P00130 large ashtray
P00130 large ashtray
P00230 small ashtray
P00230 small ashtray
P00330 petite ashtray
P00330 petite ashtray
P00430 top ashtray
P00430 top ashtray