CONNEXION

Ly in hoa

Ly thủy tinh các loại

Ly Rượu

Bình rót

Ly Bia

Hũ keo

Bộ bình và ly

Tô, chén, dĩa thủy tinh

thông tin liên hệ
Mrs. Duyên
Deputy Director - 0903 991 200

Mr. Phong
Director - 0903932000

Mrs. Tuyen
Sales staff - 0986588724

Bình trơn có quai

3V2055801X0067 - Divano pitcher giftbox
3V2055801X0067 - Divano pitcher giftbox
5V20558G0301 - Divano pitcher
5V20558G0301 - Divano pitcher
5V2055801G - Divano pitcher
5V2055801G - Divano pitcher
5V18344G0101 - Patio pitcher
5V18344G0101 - Patio pitcher
5V18344G0401 - Patio pitcher
5V18344G0401 - Patio pitcher
5V18344G0701 - Patio pitcher
5V18344G0701 - Patio pitcher
B14837-White
B14837-White
5V20558G0402 - Divano pitcher
5V20558G0402 - Divano pitcher