Ly in hoa

Ly Rượu

Ly thủy tinh các loại

Bình rót

Ly Bia

Hũ keo

Tô, chén, dĩa thủy tinh

Bộ bình và ly

thông tin liên hệ
Mrs. Duyên
Deputy Director - 0903 991 200

Mr. Phong
Director - 0903932000

Mrs. Tuyen
Sales staff - 0986588724

Bình trơn có quai

B14837-White
B14837-White
5V2055801G - Divano pitcher
5V2055801G - Divano pitcher
5V18344G - White
5V18344G - White
5V18344 - blue
5V18344 - blue