Bình trơn có quai

5V2055801G - Divano pitcher
5V2055801G - Divano pitcher
5V18344G - White
5V18344G - White
5V18344 - blue
5V18344 - blue
B14837-White
B14837-White