CONNEXION

Ly in hoa

Ly thủy tinh các loại

Ly Rượu

Bình rót

Ly Bia

Hũ keo

Bộ bình và ly

Tô, chén, dĩa thủy tinh

thông tin liên hệ
Mr. Phong
Director - 0903932000

Ms. Nhi
Sales staff - 0778 258 239

Mrs. Duyên
Deputy Director - 0903 991 200

Ly vạch sữa - B00322

B00322 - Strawberry
B00322 - Strawberry
B00322 - kiwi
B00322 - kiwi
2B00322X0236
2B00322X0236
2B00322X0237
2B00322X0237
2B00322X0238
2B00322X0238
2B00322X0239
2B00322X0239
2B00322X0240
2B00322X0240
2B00322X0249
2B00322X0249
2B00322X0250
2B00322X0250
2B00322G0008
2B00322G0008
B00322 - Lotus
B00322 - Lotus
B00322 - Tulip
B00322 - Tulip
B00322 - Cherry
B00322 - Cherry
B00322 - Orange
B00322 - Orange
B00322- carrot
B00322- carrot
B00322 - Tomato
B00322 - Tomato
B00322 - Kiwi
B00322 - Kiwi
B00322 - Orange
B00322 - Orange
2B00322X0247
2B00322X0247