CONNEXION

Ly in hoa

Ly thủy tinh các loại

Ly Rượu

Bình rót

Ly Bia

Hũ keo

Bộ bình và ly

Tô, chén, dĩa thủy tinh

thông tin liên hệ
Mr. Phong
Director - 0903932000

Ms. Nhi
Sales staff - 0778 258 239

Mrs. Duyên
Deputy Director - 0903 991 200

LY RƯỢU MỚI - SANTE

SANTE COLLECTION
SANTE COLLECTION
1026D22
1026D22
1026W12
1026W12
1026F07
1026F07
1C24216
1C24216
1026R15
1026R15
1026G14
1026G14
1026A21
1026A21