CONNEXION

Ly in hoa

Ly thủy tinh các loại

Ly Rượu

Bình rót

Ly Bia

Hũ keo

Bộ bình và ly

Tô, chén, dĩa thủy tinh

thông tin liên hệ
Mr. Phong
Director - 0903932000

Ms. Nhi
Sales staff - 0778 258 239

Mrs. Duyên
Deputy Director - 0903 991 200

SP LUCARIS

Lucaris gift box
Lucaris gift box
Bangkok Bliss Collection
Bangkok Bliss Collection
Desire collection
Desire collection
Hongkong Hip Collection
Hongkong Hip Collection
Shanghai Soul Collection
Shanghai Soul Collection
Shanghai Soul Collection_1
Shanghai Soul Collection_1
Tokyo Temptation Collection
Tokyo Temptation Collection
Decanters & Carafes Collection
Decanters & Carafes Collection