CONNEXION

Ly in hoa

Ly thủy tinh các loại

Ly Rượu

Bình rót

Ly Bia

Hũ keo

Bộ bình và ly

Tô, chén, dĩa thủy tinh

thông tin liên hệ
Mrs. Duyên
Deputy Director - 0903 991 200

Mr. Phong
Director - 0903932000

Mrs. Tuyen
Sales staff - 0986588724

Bộ bình Patio 6ly

Bo Patio Cuc Cat 6 ly
Bo Patio Cuc Cat 6 ly
Bo Patio Cuc xanh 6ly
Bo Patio Cuc xanh 6ly
Bộ Bình Patio 6 ly 3GS000007X0182
Bộ Bình Patio 6 ly 3GS000007X0182