CONNEXION

Ly in hoa

Ly thủy tinh các loại

Ly Rượu

Bình rót

Ly Bia

Hũ keo

Bộ bình và ly

Tô, chén, dĩa thủy tinh

thông tin liên hệ
Mrs. Duyên
Deputy Director - 0903 991 200

Mr. Phong
Director - 0903932000

Mrs. Tuyen
Sales staff - 0986588724

Bộ bình Patio 4 ly

Bo patio 4ly  tron
Bo patio 4ly tron
Patio & 4 ly _House gift box 1
Patio & 4 ly _House gift box 1
Bo Patio 4ly-Cuc Xanh
Bo Patio 4ly-Cuc Xanh
Bo patio 4ly-Gau
Bo patio 4ly-Gau
Patio & 4 ly _House gift box
Patio & 4 ly _House gift box
Bộ bình Patio 4 ly 3GS000005X0171
Bộ bình Patio 4 ly 3GS000005X0171
Tết giftbox
Tết giftbox
Bộ Bình Patio và 4 ly
Bộ Bình Patio và 4 ly
Patio set Pack 5-pink
Patio set Pack 5-pink
Patio set Pack5-green
Patio set Pack5-green